electricidad
fontaneria
calefaccion
aireacondicionado
Electricitat
 • Instal•lacions industrials i terciàries.
 • Instal•lacions domèstiques.
 • Enllumenats públics.
 • Naus industrials.
 • Domòtica.
 • Automatitzacions.
 • Quadres de control i distribució.
 • Projectes, legalitzacions i augments de potència.
 • Il•luminació LED.
 • Compensació d’ energia reactiva.
 • Optimització energètica.
 • Contracte de manteniment servei 24h B.T.
 • Contracte de manteniment B.T.
 • Contracte de manteniment preventiu, predictiu i correctiu.

Copyright © 2012 ITEK Instalaciones  |  webmaster@itek-instalaciones.com