electricidad
fontaneria
calefaccion
aireacondicionado
Aire Acondicionat
 • Domèstic i residencial.
 • Comercial.
 • Semi-industrial.
 • Industrial.
 • Instal•lacions amb caudal variable (VRV).
 • Tractament d’ aire.
 • Sistemes d’ aero-tèrmia.
 • Sistemes de ventilació / extracció.
 • Cortines d'aire.
 • Recuperadors de calor.
 • Purificació de l'aire.
 • Contracte de manteniment preventiu , predictiu i correctiu.

Copyright © 2012 ITEK Instalaciones  |  webmaster@itek-instalaciones.com